RP 267/1998 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om arbetskraftsservice och 21 a och 25 § lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1) Lag om ändring av lagen om arbetskraftsservice

Stadfäst

26.03.1999

Ikraftträdande

01.10.1999

Författningssamlingen
418/1999
Beslut

Godkänts

2) Lag om ändring av 21 a och 25 § lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden

Stadfäst

26.03.1999

Ikraftträdande

01.10.1999

Författningssamlingen
419/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1) Lag om ändring av lagen om arbetskraftsservice

2) Lag om ändring av 21 a och 25 § lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Arbetsministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Peltola

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

27.11.1998

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.12.1998 Avslutats PR 154/1998

Utskottsbehandling

Arbetspolitiska utskottet

Betänkande

Arbetspolitiska utskottets betänkande
ApUB 19/1998 rd
Klart

27.01.1999

Förslag till beslut

Godkänts

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

27.01.1999

Plenarprotokoll
PR 191/1998 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
28.01.1999 Avslutats PR 193/1998

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
29.01.1999 Avslutats PR 194/1998
Beslut

Godkänts

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.02.1999 Avslutats PR 196/1998

Riksdagens svar till regeringen

Datum

03.02.1999

​​​​