RP 267/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vägtrafiklagen, fordonslagen och lagen om fordonstrafikregistret

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av vägtrafiklagen

Stadfäst

10.06.2005

Ikraftträdande

20.06.2005

Författningssamlingen
401/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av fordonslagen

Stadfäst

10.06.2005

Ikraftträdande

20.06.2005

Författningssamlingen
402/2005
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om fordonstrafikregistret

Stadfäst

10.06.2005

Ikraftträdande

20.06.2005

Författningssamlingen
403/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av vägtrafiklagen

2. Lag om ändring av fordonslagen

3. Lag om ändring av lagen om fordonstrafikregistret

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Kommunikationsministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Hörkkö

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

14.12.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.12.2004 Avslutats PR 140/2004
Beslut

Ärendet remitterades till kommunikationsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

11

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kommunikationsutskottet

Betänkande

Kommunikationsutskottets betänkande
KoUB 8/2005 rd
Klart

21.04.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 2 godkänns utan ändringar, att lagförslag 1 och 3 godkänns med ändringar och att åtgärdsmotion AM 62/2003 rd förkastas.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

27.04.2005

Plenarprotokoll
PR 46/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 28.04.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
28.04.2005 Avbrutits PR 47/2005
29.04.2005 Avslutats PR 48/2005 21
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.05.2005 Avslutats PR 50/2005
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

31.05.2005

Andra samtidigt behandlade ärenden