RP 268/1998 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om rekrytering av och arbetsförmedling för sjömän och konventionen om privata arbetsförmedlingsbyråer, som godkänts av Internationella arbetskonferensen

Beslut

Genomförande av internationella avtal

1) Konvention (nr 179) om rekrytering av och arbetsförmedling för sjömän

Förordningen träder i kraft

25.05.2000

Författningssamlingen
304/2000
Fördragsserien
20/2000
Beslut

Godkänts

Förordningen träder i kraft

25.05.2000

Författningssamlingen
305/2000
Fördragsserien
21/2000
Beslut

Godkänts

2) Konvention (nr 181) om privata arbetsförmedlingsbyråer

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Internationella avtal i propositionen

1) Konvention (nr 179) om rekrytering av och arbetsförmedling för sjömän

2) Konvention (nr 181) om privata arbetsförmedlingsbyråer

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Arbetsministeriet

Föredragande

Ung. regeringssekreterare Kaartinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

27.11.1998

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.12.1998 Avslutats PR 154/1998

Utskottsbehandling

Arbetspolitiska utskottet

Betänkande

Arbetspolitiska utskottets betänkande
ApUB 20/1998 rd
Klart

27.01.1999

Förslag till beslut

Godkänts

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

02.02.1999

Plenarprotokoll
PR 195/1998 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.02.1999 Avslutats PR 196/1998

Riksdagens svar till regeringen

Datum

03.02.1999

Godkända uttalanden

ApUB:s kläm

​​​​