RP 269/1998 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1) Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag

Stadfäst

19.02.1999

Ikraftträdande

01.03.1999

Författningssamlingen
195/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1) Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Miljöministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Kärkkäinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

27.11.1998

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.12.1998 Avslutats PR 154/1998

Utskottsbehandling

Miljöutskottet

Betänkande

Miljöutskottets betänkande
MiUB 10/1998 rd
Klart

26.01.1999

Förslag till beslut

Godkänts

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

27.01.1999

Plenarprotokoll
PR 191/1998 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
28.01.1999 Avslutats PR 193/1998

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
29.01.1999 Avslutats PR 194/1998
Beslut

Godkänts

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.02.1999 Avslutats PR 196/1998

Riksdagens svar till regeringen

Datum

03.02.1999

Godkända uttalanden

Uttalande/-n, MiUB, 1

Ämnesord

​​​​