RP 27/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om straffrättslig preskription

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av strafflagen

Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om upphävande av 5 § 3 mom. lagen om samhällstjänst

Beslut

Godkänts

3. Lag om upphävande av 8 § lagen om villkorligt straff

Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av strafflagen

2. Lag om upphävande av 5 § 3 mom. lagen om samhällstjänst

3. Lag om upphävande av 8 § lagen om villkorligt straff

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsdirektör Törnqvist

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

18.06.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.09.1999 Avslutats PR 42/1999
Beslut

Ärendet remitterades till lagutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Utskottsbehandling

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 1/2001 rd
Klart

09.02.2001

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att det andra och tredje lagförslaget godkänns utan ändringar och att det första lagförslaget godkänns med ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

16.02.2001

Plenarprotokoll
PR 10/2001 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 20.02.2001.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
20.02.2001 Avbrutits PR 11/2001
21.02.2001 Avslutats PR 12/2001 3
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
27.02.2001 Avslutats PR 16/2001
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Obs!

Republikens president beslutade inte stadfästa lagarna (Regeringens skrivelse 27.04.2001)

Lagstiftningsordning

Proposition

66 § riksdagsordningen

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

07.03.2001

Fortsatt behandling

rd

​​​​