RP 27/2007 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till foderlag

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Foderlag

Stadfäst

08.02.2008

Ikraftträdande

01.03.2008

Författningssamlingen
86/2008
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Foderlag

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Lantbruksrådet Heinonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

01.06.2007

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
05.06.2007 Avslutats PR 33/2007
Beslut

Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 7/2007 rd
Klart

29.11.2007

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar och att ett uttalande godkänns.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

30.11.2007

Plenarprotokoll
PR 90/2007 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 03.12.2007.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.12.2007 Avslutats PR 91/2007
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.12.2007 Avslutats PR 95/2007
???istuntopoytakirjan_sivu???

15

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

20.12.2007

​​​​