RP 270/2002 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsrådet och vissa lagar i samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om statsrådet

Stadfäst

28.02.2003

Ikraftträdande

01.04.2003

Författningssamlingen
175/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av statstjänstemannalagen

Stadfäst

28.02.2003

Ikraftträdande

01.04.2003

Författningssamlingen
176/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av lagen om utrikesförvaltningen

Stadfäst

28.02.2003

Ikraftträdande

01.04.2003

Författningssamlingen
177/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om statsrådet

2. Lag om ändring av statstjänstemannalagen

3. Lag om ändring av lagen om utrikesförvaltningen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Statsrådets kansli

Föredragande

Understatssekreterare Aaltonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

07.01.2003

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.01.2003 Avslutats PR 179/2002
Beslut

Ärendet remitterades till grundlagsutskottet, som förvaltningsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Utskottsbehandling

Grundlagsutskottet

Betänkande

Grundlagsutskottets betänkande
GrUB 13/2002 rd
Klart

11.02.2003

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

11.02.2003

Plenarprotokoll
PR 200/2002 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 12.02.2003.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.02.2003 Avslutats PR 201/2002
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.02.2003 Avslutats PR 208/2002
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

25.02.2003

​​​​