RP 272/1998 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Slovenien om främjande av och skydd för investeringar

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1) Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Slovenien om främjande av och skydd för investeringar

Stadfäst

12.03.1999

Ikraftträdande

03.06.2000

Författningssamlingen
484/2000
Beslut

Godkänts

Genomförande av internationella avtal

1) Godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Slovenien om främjande av och skydd för investeringar

Förordningen träder i kraft

03.06.2000

Författningssamlingen
485/2000
Fördragsserien
37/2000
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e och enda
behandling

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1) Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Slovenien om främjande av och skydd för investeringar

Internationella avtal i propositionen

1) Godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Slovenien om främjande av och skydd för investeringar

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Utrikesministeriet

Föredragande

Ambassadrådet Nystén

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

04.12.1998

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.12.1998 Avslutats PR 162/1998

Utskottsbehandling

Utrikesutskottet

Betänkande

Utrikesutskottets betänkande
UtUB 22/1998 rd
Klart

29.01.1999

Förslag till beslut

Godkänts

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

02.02.1999

Plenarprotokoll
PR 195/1998 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.02.1999 Avslutats PR 196/1998

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.02.1999 Avslutats PR 198/1998
Beslut

Godkänts

Tredje och enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.02.1999 Avslutats PR 200/1998

Riksdagens svar till regeringen

Datum

10.02.1999

Godkända uttalanden

UtUB:s 1. kläm

​​​​