RP 272/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statens tjänstekollektivavtal

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om statens tjänstekollektivavtal

Stadfäst

03.06.2005

Ikraftträdande

01.10.2005

Författningssamlingen
371/2005
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om statens tjänstekollektivavtal

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Bäck

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

22.12.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.02.2005 Avslutats PR 4/2005
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 4/2005 rd
Klart

04.03.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

09.03.2005

Plenarprotokoll
PR 22/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 10.03.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.03.2005 Avslutats PR 23/2005
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.03.2005 Avslutats PR 26/2005
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

01.04.2005