RP 273/1998 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om tillhandahållande av telekommunikationsresurser för lindrande av katastrofverkningar och för hjälpinsatser

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1) Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om tillhandahållande av telekommunikationsresurser för lindrande av katastrofverkningar och för hjälpinsatser

Stadfäst

12.03.1999

Ikraftträdande

01.03.2005

Författningssamlingen
319/1999
Fördragsserien
14/2005
Beslut

Godkänts

Genomförande av internationella avtal

1) Godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om tillhandahållande av telekommunikationsresurser för lindrande av katastrofverkningar och för hjälpinsatser

Förordningen träder i kraft

01.03.2005

Författningssamlingen
87/2005
Fördragsserien
15/2005
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e och enda
behandling

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1) Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om tillhandahållande av telekommunikationsresurser för lindrande av katastrofverkningar och för hjälpinsatser

Internationella avtal i propositionen

1) Godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om tillhandahållande av telekommunikationsresurser för lindrande av katastrofverkningar och för hjälpinsatser

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Trafikministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Rokkanen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

04.12.1998

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.12.1998 Avslutats PR 162/1998

Utskottsbehandling

Trafikutskottet

Betänkande

Trafikutskottets betänkande
TrUB 16/1998 rd
Klart

19.01.1999

Förslag till beslut

Godkänts

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

20.01.1999

Plenarprotokoll
PR 186/1998 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
22.01.1999 Avslutats PR 188/1998

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
26.01.1999 Avslutats PR 189/1998
Beslut

Godkänts

Tredje och enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
29.01.1999 Avslutats PR 194/1998

Riksdagens svar till regeringen

Datum

29.01.1999

Godkända uttalanden

TrUB:s 1. kläm

​​​​