RP 274/1998 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av aravalagen, lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och lag om ändring av lagen om räntestöd till lån för bostadsrättshus

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1) Lag om ändring av aravalagen

Stadfäst

30.04.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
571/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

2) Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån

Stadfäst

30.04.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
572/1999
Beslut

Godkänts

3) Lag om ändring av lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån

Stadfäst

30.04.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
573/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1) Lag om ändring av aravalagen

2) Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån

3) Lag om ändring av lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Miljöministeriet

Föredragande

överdirektör Särkijärvi

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

04.12.1998

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.12.1998 Avslutats PR 162/1998

Utskottsbehandling

Miljöutskottet

Betänkande

Miljöutskottets betänkande
MiUB 11/1998 rd
Klart

12.02.1999

Förslag till beslut

Godkänts med ändringar

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

12.02.1999

Plenarprotokoll
PR 207/1998 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.02.1999 Avslutats PR 208/1998

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.02.1999 Avslutats PR 209/1998
Beslut

Godkänts

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.02.1999 Avslutats PR 213/1998

Riksdagens svar till regeringen

Datum

19.02.1999

Godkända uttalanden

Uttalande/-n, MiUB, 3

​​​​