RP 274/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transport av farliga ämnen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om transport av farliga ämnen

Stadfäst

08.04.2005

Ikraftträdande

01.06.2005

Författningssamlingen
215/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om transport av farliga ämnen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Kommunikationsministeriet

Föredragande

Trafikrådet Miettinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

22.12.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.02.2005 Avslutats PR 4/2005
Beslut

Ärendet remitterades till kommunikationsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kommunikationsutskottet

Betänkande

Kommunikationsutskottets betänkande
KoUB 4/2005 rd
Klart

01.03.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns i enlighet med propositionen, men 23 a § med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

02.03.2005

Plenarprotokoll
PR 18/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 03.03.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.03.2005 Avslutats PR 19/2005
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.03.2005 Avslutats PR 21/2005
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

21.03.2005