Riksdagsärenden RP 274/2010

RP 274/2010 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om ny behandling i lagstiftningen om socialskyddsförmåner

Beslut

1. Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.07.2011

Författningssamlingen
671/2011
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.07.2011

Författningssamlingen
672/2011
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.07.2011

Författningssamlingen
673/2011
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.07.2011

Författningssamlingen
674/2011
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av lagen om studiestöd

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.07.2011

Författningssamlingen
675/2011
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.07.2011

Författningssamlingen
676/2011
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av lagen om handikappförmåner

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.07.2011

Författningssamlingen
677/2011
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.07.2011

Författningssamlingen
678/2011
Beslut

Godkänts

9. om ändring av lagen om pension för företagare

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.07.2011

Författningssamlingen
679/2011
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.07.2011

Författningssamlingen
680/2011
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.07.2011

Författningssamlingen
681/2011
Beslut

Godkänts

12. Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.07.2011

Författningssamlingen
682/2011
Beslut

Godkänts

13. Lag om ändring av 60 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.07.2011

Författningssamlingen
683/2011
Beslut

Godkänts

14. Lag om ändring av 41 och 42 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.07.2011

Författningssamlingen
684/2011
Beslut

Godkänts

15. Lag om ändring av 83 och 84 § i folkpensionslagen

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.07.2011

Författningssamlingen
685/2011
Beslut

Godkänts

16. Lag om ändring av 30 och 31 § i lagen om garantipension

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.07.2011

Författningssamlingen
686/2011
Beslut

Godkänts

17. Lag om ändring av 174 § i lagen om statens pensioner

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.07.2011

Författningssamlingen
687/2011
Beslut

Godkänts

18. Lag om ändring av 21 § i militärunderstödslagen

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.07.2011

Författningssamlingen
688/2011
Beslut

Godkänts

19. Lag om ändring av 14 § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.07.2011

Författningssamlingen
689/2011
Beslut

Godkänts

20. Lag om ändring av 13 § i lagen om moderskapsunderstöd

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.07.2011

Författningssamlingen
690/2011
Beslut

Godkänts

21. Lag om ändring av 15 c § i barnbidragslagen

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.07.2011

Författningssamlingen
691/2011
Beslut

Godkänts

22. Lag om ändring av 33 § i lagen om underhållsstöd

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.07.2011

Författningssamlingen
692/2011
Beslut

Godkänts

23. Lag om ändring av 22 § i lagen om tolkningstjänst för handikappade personer

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.07.2011

Författningssamlingen
693/2011
Beslut

Godkänts

24. Lag om ändring av 22 c § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.07.2011

Författningssamlingen
694/2011
Beslut

Godkänts

25. Lag om ändring av 54 a § i lagen om olycksfallsförsäkring

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.07.2011

Författningssamlingen
695/2011
Beslut

Godkänts

26. Lag om ändring av 9 § i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning

Stadfäst

17.06.2011

Ikraftträdande

01.07.2011

Författningssamlingen
696/2011
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

2. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

3. Lag om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd

4. Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag

5. Lag om ändring av lagen om studiestöd

6. Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

7. Lag om ändring av lagen om handikappförmåner

8. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

9. om ändring av lagen om pension för företagare

10. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

11. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

12. Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

13. Lag om ändring av 60 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

14. Lag om ändring av 41 och 42 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

15. Lag om ändring av 83 och 84 § i folkpensionslagen

16. Lag om ändring av 30 och 31 § i lagen om garantipension

17. Lag om ändring av lagen om statens pensioner

18. Lag om ändring av 21 § i militärunderstödslagen

19. Lag om ändring av 14 § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet

20. Lag om ändring av 13 § i lagen om moderskapsunderstöd

21. Lag om ändring av 15 c § i barnbidragslagen

22. Lag om ändring av 33 § i lagen om underhållsstöd

23. Lag om ändring av 22 § i lagen om tolkningstjänst för handikappade personer

24. Lag om ändring av 22 c § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

25. Lag om ändring av 53 d § i lagen om olycksfallsförsäkring

26. Lag om ändring av 9 § i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning

Lämnats till riksdagen

Datum

26.11.2010

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Muinonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

26.11.2010

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
30.11.2010 Avslutats PR 122/2010 10
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 51/2010 rd
Klart

11.02.2011

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

28.01.2011

Plenarprotokoll
PR 146/2010 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.2.2011.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
01.02.2011 Avslutats PR 147/2010 5
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
09.02.2011 Avslutats PR 152/2010 9
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

07.06.2011