RP 275/1998 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utsökningslagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1) Lag om ändring av utsökningslagen

Stadfäst

09.04.1999

Ikraftträdande

01.06.1999

Författningssamlingen
481/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1) Lag om ändring av utsökningslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsdirektör Törnqvist

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

14.12.1998

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.12.1998 Avförts PR 174/1998
13.01.1999 Avslutats PR 181/1998

Utskottsbehandling

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 29/1998 rd
Klart

11.02.1999

Förslag till beslut

Godkänts med ändringar

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

12.02.1999

Plenarprotokoll
PR 205/1998 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.02.1999 Avslutats PR 206/1998

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.02.1999 Avbrutits PR 207/1998
16.02.1999 Avslutats PR 208/1998 1
Beslut

Godkänts

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.02.1999 Avslutats PR 213/1998

Riksdagens svar till regeringen

Datum

19.02.1999

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​