RP 276/1998 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 42 och 52 § läkemedelslagen och 6 § lagen om apoteksavgift

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1) Lag om ändring av 42 och 52 § läkemedelslagen

Stadfäst

26.03.1999

Ikraftträdande

01.04.1999

Författningssamlingen
420/1999
Beslut

Godkänts

2) Lag om ändring av 6 § lagen om apoteksavgift

Stadfäst

26.03.1999

Ikraftträdande

01.04.1999

Författningssamlingen
421/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1) Lag om ändring av 42 och 52 § läkemedelslagen

2) Lag om ändring av 6 § lagen om apoteksavgift

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Järvinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

14.12.1998

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.12.1998 Avförts PR 174/1998
13.01.1999 Avslutats PR 181/1998

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 42/1998 rd
Klart

12.02.1998

Förslag till beslut

Godkänts

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

12.02.1999

Plenarprotokoll
PR 206/1998 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.02.1999 Avslutats PR 208/1998

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.02.1999 Avslutats PR 209/1998
Beslut

Godkänts

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.02.1999 Avslutats PR 213/1998

Riksdagens svar till regeringen

Datum

19.02.1999

Godkända uttalanden

Uttalande/-n, ShUB, 1

​​​​