RP 276/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till utveckling av lagstiftningen om bostadssparpremiesystemet

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 5 § i lagen om bostadssparpremier

Stadfäst

13.05.2005

Ikraftträdande

01.06.2005

Författningssamlingen
288/2005
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av lagen om statsborgen för ägarbostadslån

Stadfäst

13.05.2005

Ikraftträdande

01.06.2005

Författningssamlingen
289/2005
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 6 § i lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad

Stadfäst

13.05.2005

Ikraftträdande

01.06.2005

Författningssamlingen
290/2005
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 5 § i lagen om bostadssparpremier

2. Lag om ändring av lagen om statsborgen för ägarbostadslån

3. Lag om ändring av 6 § i lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Miljöministeriet

Föredragande

Överinspektör Pietiläinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

22.12.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.02.2005 Avslutats PR 4/2005
Beslut

Ärendet remitterades till miljöutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Miljöutskottet

Betänkande

Miljöutskottets betänkande
MiUB 4/2005 rd
Klart

31.03.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar och att två uttalanden godkänns.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

05.04.2005

Plenarprotokoll
PR 33/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 06.04.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
06.04.2005 Avslutats PR 34/2005
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.04.2005 Avslutats PR 37/2005
???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

15.04.2005

​​​​