RP 277/1998 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen om Nordiska Miljöfinansieringsbolaget

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1) Av vissa bestämmelser i överenskommelsen om Nordiska Miljöfinansieringsbolaget

Stadfäst

12.03.1999

Ikraftträdande

09.10.1999

Författningssamlingen
901/1999
Beslut

Godkänts

Genomförande av internationella avtal

1) Godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen om Nordiska Miljöfinansieringsbolaget

Förordningen träder i kraft

09.10.1999

Författningssamlingen
902/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e och enda
behandling

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1) Av vissa bestämmelser i överenskommelsen om Nordiska Miljöfinansieringsbolaget

Internationella avtal i propositionen

1) Godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen om Nordiska Miljöfinansieringsbolaget

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Utrikesministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Wrede

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

18.12.1998

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.01.1999 Avslutats PR 181/1998

Utskottsbehandling

Statsutskottet

Betänkande

Statsutskottets betänkande
StaUB 67/1998 rd
Klart

22.01.1999

Förslag till beslut

Godkänts

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

26.01.1999

Plenarprotokoll
PR 189/1998 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
26.01.1999 Avslutats PR 190/1998

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
28.01.1999 Avslutats PR 193/1998
Beslut

Godkänts

Tredje och enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.02.1999 Avslutats PR 196/1998

Riksdagens svar till regeringen

Datum

03.02.1999

Godkända uttalanden

StaUB:s 1. kläm

​​​​