RP 277/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av befolkningsdatalagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av befolkningsdatalagen

Stadfäst

15.04.2005

Ikraftträdande

01.05.2005

Författningssamlingen
224/2005
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av befolkningsdatalagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Lehtonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

02.02.2005

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.02.2005 Avslutats PR 5/2005
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 5/2005 rd
Klart

17.03.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

18.03.2005

Plenarprotokoll
PR 28/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 29.03.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
29.03.2005 Avslutats PR 29/2005
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.04.2005 Avslutats PR 32/2005
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

08.04.2005