RP 278/1998 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen och 10 § förmögenhetsskattelagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1) Lag om ändring av inkomstskattelagen

Stadfäst

05.03.1999

Ikraftträdande

15.03.1999

Författningssamlingen
229/1999
Beslut

Godkänts

2) Lag om ändring av 10 § förmögenhetsskattelagen

Stadfäst

05.03.1999

Ikraftträdande

15.03.1999

Författningssamlingen
230/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1) Lag om ändring av inkomstskattelagen

2) Lag om ändring av 10 § förmögenhetsskattelagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Laanterä

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

18.12.1998

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.01.1999 Avslutats PR 181/1998

Utskottsbehandling

Statsutskottet

Betänkande

Statsutskottets betänkande
StaUB 68/1998 rd
Klart

22.01.1999

Förslag till beslut

Godkänts

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

26.01.1999

Plenarprotokoll
PR 189/1998 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
26.01.1999 Avslutats PR 190/1998

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
28.01.1999 Avslutats PR 193/1998
Beslut

Godkänts

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.02.1999 Avslutats PR 196/1998

Riksdagens svar till regeringen

Datum

03.02.1999

​​​​