RP 278/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av jaktlagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av jaktlagen

Stadfäst

13.05.2005

Ikraftträdande

01.08.2005

Författningssamlingen
314/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av jaktlagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Överinspektör Niemi

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

02.02.2005

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.02.2005 Avslutats PR 5/2005
Beslut

Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 2/2005 rd
Klart

08.04.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget i propositionen godkänns ändrad utifrån propositionen och LM 16/2005 rd och att ett uttalande godkänns.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

08.04.2005

Plenarprotokoll
PR 36/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 12.04.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.04.2005 Avslutats PR 37/2005
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.04.2005 Avslutats PR 40/2005
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

04.05.2005

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​