RP 279/1998 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1) Lag om godkännande av vissa bestämmelser i Europa-Medelhavsavtalet med Jordanien

Stadfäst

01.04.1999

Ikraftträdande

22.05.2002

Författningssamlingen
370/2002
Fördragsserien
35/2002
Beslut

Godkänts

Genomförande av internationella avtal

1) Europa-Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan,och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan

Förordningen träder i kraft

22.05.2002

Författningssamlingen
371/2002
Fördragsserien
36/2002
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e och enda
behandling

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1) Lag om godkännande av vissa bestämmelser i Europa-Medelhavsavtalet med Jordanien

Internationella avtal i propositionen

1) Europa-Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan,och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Utrikesministeriet

Föredragande

Ambassadrådet Viljanen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

12.01.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.01.1999 Avslutats PR 181/1998

Utskottsbehandling

Utrikesutskottet

Betänkande

Utrikesutskottets betänkande
UtUB 23/1998 rd
Klart

29.01.1999

Förslag till beslut

Godkänts

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

02.02.1999

Plenarprotokoll
PR 195/1998 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.02.1999 Avslutats PR 196/1998

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.02.1999 Avslutats PR 198/1998
Beslut

Godkänts

Tredje och enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.02.1999 Avslutats PR 200/1998

Riksdagens svar till regeringen

Datum

10.02.1999

​​​​