RP 279/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor, till lag om ändring av kemikalielagen samt till lag om ändring av 44 kap. 11 och 12 § strafflagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor

Stadfäst

03.06.2005

Ikraftträdande

01.07.2005

Författningssamlingen
390/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av kemikalielagen

Stadfäst

03.06.2005

Ikraftträdande

01.07.2005

Författningssamlingen
391/2005
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 44 kap. 11 och 12 § i strafflagen

Stadfäst

03.06.2005

Ikraftträdande

01.07.2005

Författningssamlingen
392/2005
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor

2. Lag om ändring av kemikalielagen

3. Lag om ändring av 44 kap. 11 och 12 § strafflagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Handels- och industriministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Koivumäki

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

02.02.2005

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.02.2005 Avslutats PR 5/2005
Beslut

Ärendet remitterades till ekonomiutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet och miljöutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 5/2005 rd
Klart

08.04.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 2 och 3 godkänns utan ändringar och att lagförslag 1 godkänns i enlighet med propositionen men 70 § med ändringar.

Utlåtanden

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets utlåtande
AjUU 2/2005 rd
Klart

04.03.2005

Miljöutskottets utlåtande
MiUU 11/2005 rd
Klart

15.03.2005

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

14.04.2005

Plenarprotokoll
PR 39/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 15.04.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.04.2005 Avslutats PR 40/2005
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.04.2005 Avslutats PR 41/2005
???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

24.05.2005

​​​​