RP 280/1998 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen (Ny rubrik: Lag om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen och finansiering av forskning och utbildning inom försäkringsbranschen)

Beslut

Beslut

Förkastats

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1) Lag om ändring av lagen om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen (Ny rubrik: Lag om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen och finansiering av forskning och utbildning inom försäkringsbranschen)

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Avdelningschef Pukkila

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

12.01.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.01.1999 Avslutats PR 181/1998

Utskottsbehandling

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 38/1998 rd
Klart

12.02.1999

Förslag till beslut

Förkastats

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

12.02.1999

Plenarprotokoll
PR 205/1998 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.02.1999 Avslutats PR 206/1998

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.02.1999 Avslutats PR 207/1998
Beslut

Godkänts

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.02.1999 Avslutats PR 210/1998

Riksdagens svar till regeringen

Datum

17.02.1999

​​​​