RP 281/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden

Stadfäst

15.07.2005

Ikraftträdande

01.11.2005

Författningssamlingen
547/2005
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Miljöministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Korhonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

02.02.2005

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.02.2005 Avslutats PR 5/2005
Beslut

Ärendet remitterades till miljöutskottet, som grundlagsutskottet och kommunikationsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

11

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Miljöutskottet

Betänkande

Miljöutskottets betänkande
MiUB 8/2005 rd
Klart

02.06.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 12/2005 rd
Klart

15.04.2005

Kommunikationsutskottets utlåtande
KoUU 8/2005 rd
Klart

03.05.2005

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

03.06.2005

Plenarprotokoll
PR 66/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 07.06.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.06.2005 Avbrutits PR 67/2005
08.06.2005 Avslutats PR 69/2005 9-11
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.06.2005 Avbrutits PR 72/2005
15.06.2005 Avslutats PR 73/2005 3, 4
???istuntopoytakirjan_sivu???

10

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

22.06.2005

​​​​