RP 282/1998 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 § lagen om skatteförvaltningen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1) Lag om ändring av 13 § lagen om skatteförvaltningen

Stadfäst

05.03.1999

Ikraftträdande

15.03.1999

Författningssamlingen
228/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1) Lag om ändring av 13 § lagen om skatteförvaltningen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Ikonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

22.01.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
26.01.1999 Avslutats PR 189/1998

Utskottsbehandling

Statsutskottet

Betänkande

Statsutskottets betänkande
StaUB 70/1998 rd
Klart

29.01.1999

Förslag till beslut

Godkänts

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

02.02.1999

Plenarprotokoll
PR 195/1998 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.02.1999 Avslutats PR 196/1998

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.02.1999 Avslutats PR 198/1998
Beslut

Godkänts

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.02.1999 Avslutats PR 200/1998

Riksdagens svar till regeringen

Datum

10.02.1999

​​​​