RP 283/1998 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om konsulära tjänster och till lag om upphävande av 6 och 8 § lagen om utrikesförvaltningen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1) Lag om konsulära tjänster

Stadfäst

22.04.1999

Ikraftträdande

01.12.1999

Författningssamlingen
498/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

2) Lag om upphävande av 6 och 8 § lagen om utrikesförvaltningen

Stadfäst

22.04.1999

Ikraftträdande

01.12.1999

Författningssamlingen
499/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1) Lag om konsulära tjänster

2) Lag om upphävande av 6 och 8 § lagen om utrikesförvaltningen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Utrikesministeriet

Föredragande

Ambassadrådet Koskenniemi

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

29.01.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
02.02.1999 Avslutats PR 195/1998

Utskottsbehandling

Utrikesutskottet

Betänkande

Utrikesutskottets betänkande
UtUB 24/1998 rd
Klart

10.02.1999

Förslag till beslut

Godkänts med ändringar

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.02.1999

Plenarprotokoll
PR 201/1998 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.02.1999 Avslutats PR 203/1998

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.02.1999 Avslutats PR 204/1998
Beslut

Godkänts

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.02.1999 Avslutats PR 210/1998

Riksdagens svar till regeringen

Datum

17.02.1999

​​​​