RP 284/1998 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 kap. 1 § sjölagen och 30 § fartygsregisterlagen

Beslut

Beslut

Förfallit

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Förfallit

Lagförslag i propositionen

1) Lag om ändring av 1 kap. 1 § sjölagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Trafikministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Larpes

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

29.01.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
02.02.1999 Avslutats PR 195/1998

Utskottsbehandling

Trafikutskottet

Riksdagens skrivelse

Datum

16.03.1999

Skrivelse
RSk 56/1998 rd

​​​​