RP 285/1998 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 § alkohollagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1) Lag om ändring av 17 § alkohollagen

Stadfäst

05.03.1999

Ikraftträdande

15.03.1999

Författningssamlingen
226/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1) Lag om ändring av 17 § alkohollagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Wavela

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

29.01.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
02.02.1999 Avslutats PR 195/1998

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 40/1998 rd
Klart

05.02.1999

Förslag till beslut

Godkänts

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.02.1999

Plenarprotokoll
PR 200/1998 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.02.1999 Avslutats PR 201/1998

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.02.1999 Avslutats PR 203/1998
Beslut

Godkänts

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.02.1999 Avslutats PR 210/1998

Riksdagens svar till regeringen

Datum

17.02.1999

​​​​