RP 286/1998 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en ökning av den statliga garantifullmakt som beviljats Finlands Bank för genomförande av ett internationellt finansiellt arrangemang gällande Brasilien

1) ökning av den statliga garantifullmakt som beviljats Finlands Bank för genomförande av ett internationellt finansiellt arrangemang gällande Brasilien

Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1) ökning av den statliga garantifullmakt som beviljats Finlands Bank för genomförande av ett internationellt finansiellt arrangemang gällande Brasilien

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Noras

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

12.02.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.02.1999 Avslutats PR 206/1998

Utskottsbehandling

Statsutskottet

Betänkande

Statsutskottets betänkande
StaUB 73/1998 rd
Klart

17.02.1999

Förslag till beslut

Godkänts

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

17.02.1999

Plenarprotokoll
PR 210/1998 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.02.1999 Avslutats PR 212/1998

Riksdagens svar till regeringen

Datum

18.02.1999

​​​​