RP 29/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § lagen om allmän dyrortsklassificering av kommunerna

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 6 § lagen om allmän dyrortsklassificering av kommunerna

Stadfäst

05.11.1999

Ikraftträdande

15.11.1999

Författningssamlingen
999/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 6 § lagen om allmän dyrortsklassificering av kommunerna

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Finansrådet Pohjola

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

18.06.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.09.1999 Avslutats PR 42/1999
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Utskottsbehandling

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 3/1999 rd
Klart

01.10.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar och att ett uttalande godkänns.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

05.10.1999

Plenarprotokoll
PR 64/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 6.10.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
06.10.1999 Avslutats PR 65/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.10.1999 Avslutats PR 67/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.10.1999 Avslutats PR 74/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

19.10.1999

​​​​