RP 29/2007 rd

Regeringens proposition till riksdagen med anledning av den rekommendation om anställningsförhållanden som antagits av 95 Internationella arbetskonferensen

Beslut

Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Internationella avtal i propositionen

1. Rekommendation nr 198 om anställningsförhållanden, 2006

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Arbetsministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Saastamoinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

01.06.2007

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
05.06.2007 Avslutats PR 33/2007
Beslut

Ärendet remitterades till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Betänkande

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande
AjUB 3/2007 rd
Klart

21.09.2007

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att Internationella arbetsorganisationens rekommendation nr 198 om anställningsförhållanden, antagen den 15 juni 2006 av Internationella arbetskonferensen i Genève, beaktas i behövlig utsträckning i det kommande lagstiftningsarbetet.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

25.09.2007

Plenarprotokoll
PR 53/2007 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 26.09.2007.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
26.09.2007 Avslutats PR 54/2007
???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Beslut

Utskottets betänkande godkändes.

Riksdagens svar till regeringen

Datum

28.09.2007

​​​​