RP 296/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av territorialövervakningslagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av territorialövervakningslagen

Stadfäst

06.03.2015

Ikraftträdande

01.04.2015

Författningssamlingen
195/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av territorialövervakningslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Försvarsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Turkki

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

05.12.2014

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.12.2014 Avslutats PR 126/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet, som kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

10

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Försvarsutskottet

Betänkande

Försvarsutskottets betänkande
FsUB 1/2014 rd
Klart

04.02.2015

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget enligt propositionen men 30 § med ändring.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

06.02.2015

Plenarprotokoll
PR 150/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.2.2015.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.02.2015 Avslutats PR 151/2014
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.02.2015 Avslutats PR 154/2014
???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

16.02.2015

​​​​