Riksdagsärenden RP 297/2010

RP 297/2010 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av atomansvarighetslagen

Beslut

1. Lag om temporär ändring av atomansvarighetslagen

Stadfäst

27.05.2011

Ikraftträdande

01.01.2012

Författningssamlingen
581/2011
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om temporär ändring av atomansvarighetslagen

Lämnats till riksdagen

Datum

03.12.2010

Ministerium

Arbets- och näringsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Sahrakorpi

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

03.12.2010

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
08.12.2010 Avslutats PR 127/2010 19
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 46/2010 rd
Klart

09.02.2011

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget utan ändringar.

Utlåtanden

Miljöutskottets utlåtande
MiUU 26/2010 rd
Klart

27.01.2011

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

11.02.2011

Plenarprotokoll
PR 154/2010 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.2.2011.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
15.02.2011 Avslutats PR 155/2010 8
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
22.02.2011 Avslutats PR 159/2010 14
Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

11.05.2011