RP 298/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen och av vissa lagar som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av statstjänstemannalagen

Stadfäst

20.03.2015

Ikraftträdande

01.05.2015

Författningssamlingen
283/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om statens tjänstekollektivavtal

Stadfäst

20.03.2015

Ikraftträdande

01.05.2015

Författningssamlingen
284/2015
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 8 § i lagen om nödcentralsverksamhet

Stadfäst

20.03.2015

Ikraftträdande

01.05.2015

Författningssamlingen
285/2015
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 8 § i lagen om Skatteförvaltningen

Stadfäst

20.03.2015

Ikraftträdande

01.05.2015

Författningssamlingen
286/2015
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 14 § i lagen om regionförvaltningsverken

Stadfäst

20.03.2015

Ikraftträdande

01.05.2015

Författningssamlingen
287/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

6. Lag om ändring av 5 § i lagen om Geologiska forskningscentralen

Stadfäst

20.03.2015

Ikraftträdande

01.05.2015

Författningssamlingen
288/2015
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 3 § i lagen om Energimyndigheten

Stadfäst

20.03.2015

Ikraftträdande

01.05.2015

Författningssamlingen
289/2015
Beslut

Godkänts

8. Lag om upphävande av 4 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen

Stadfäst

20.03.2015

Ikraftträdande

01.05.2015

Författningssamlingen
290/2015
Beslut

Godkänts

9. Lag om upphävande av 8 § i lagen om Lantmäteriverket

Stadfäst

20.03.2015

Ikraftträdande

01.05.2015

Författningssamlingen
291/2015
Beslut

Godkänts

10. Lag om ändring av 4 § i lagen om Naturresursinstitutet

Stadfäst

20.03.2015

Ikraftträdande

01.05.2015

Författningssamlingen
292/2015
Beslut

Godkänts

11. Lag om ändring av polisförvaltningslagen

Stadfäst

20.03.2015

Ikraftträdande

01.05.2015

Författningssamlingen
293/2015
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av statstjänstemannalagen

2. Lag om ändring av lagen om statens tjänstekollektivavtal

3. Lag om ändring av 8 § i lagen om nödcentralsverksamhet

4. Lag om ändring av 8 § i lagen om Skatteförvaltningen

5. Lag om ändring av 14 § i lagen om regionförvaltningsverken

6. Lag om ändring av 5 § i lagen om Geologiska forskningscentralen

7. Lag om ändring av 3 § i lagen om Energimyndigheten

8. Lag om upphävande av 4 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen

9. Lag om upphävande av 8 § i lagen om Lantmäteriverket

10. Lag om ändring av 4 § i lagen om Naturresursinstitutet

11. Lag om ändring av polisförvaltningslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Äijälä

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

05.12.2014

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.12.2014 Avslutats PR 127/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

17

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 50/2014 rd
Klart

24.02.2015

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2-4 och 6-11 utan ändringar och godkänner lagförslag 1 och 5 med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

25.02.2015

Plenarprotokoll
PR 160/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.2.2015.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
26.02.2015 Avslutats PR 161/2014
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.03.2015 Avslutats PR 163/2014
???istuntopoytakirjan_sivu???

11

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

18.03.2015

​​​​