RP 30/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om utövning av veterinäryrket

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om utövning av veterinäryrket

Stadfäst

21.01.2000

Ikraftträdande

01.07.2000

Författningssamlingen
29/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om utövning av veterinäryrket

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Pajala

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

18.06.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.09.1999 Avslutats PR 42/1999
Beslut

Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Utskottsbehandling

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 14/1999 rd
Klart

02.12.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar och att ett uttalande godkänns.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

02.12.1999

Plenarprotokoll
PR 105/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 3.12.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.12.1999 Avslutats PR 107/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.12.1999 Avslutats PR 108/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

21

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.1999 Avförts PR 110/1999
07.12.1999 Avslutats PR 114/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

15

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

07.12.1999

Ämnesord

​​​​