RP 31/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Mexiko om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Mexiko om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar

Stadfäst

22.10.1999

Ikraftträdande

30.08.2000

Författningssamlingen
761/2000
Fördragsserien
53/2000
Beslut

Godkänts

Genomförande av internationella avtal

1. Överenskommelse mellan republiken Finlands regering och Mexikos förenta staters regering om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar

Förordningen träder i kraft

30.08.2000

Författningssamlingen
762/2000
Fördragsserien
54/2000
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e och enda
behandling

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Mexiko om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar

Internationella avtal i propositionen

1. Överenskommelse mellan republiken Finlands regering och Mexikos förenta staters regering om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Utrikesministeriet

Föredragande

Ambassadrådet Nystén

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

01.09.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
02.09.1999 Avslutats PR 44/1999
Beslut

Ärendet remitterades till utrikesutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Utskottsbehandling

Utrikesutskottet

Betänkande

Utrikesutskottets betänkande
UtUB 6/1999 rd
Klart

16.09.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att riksdagen godkänner de bestämmelser som kräver riksdagens samtycke i den i Mexico City den 22 februari 1999 mellan republiken Finlands regering och Mexikos förenta staters regering ingångna överenskommelsen om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar, och att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

21.09.1999

Plenarprotokoll
PR 55/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 22.9.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
22.09.1999 Avslutats PR 56/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
24.09.1999 Avslutats PR 58/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje och enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
28.09.1999 Avslutats PR 59/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Beslut

Riksdagen godkände det i andra behandlingen beslutade lagförslaget samt förslaget i första klämmen i utskottets betänkande, vilka gäller godkännande av de bestämmelser i avtalen som kräver riksdagens samtycke.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

69 § 1 mom. riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

28.09.1999

​​​​