Riksdagsärenden RP 311/1993

RP 311/1993 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av personregisterlagen och 18 a § lagen om allmänna handlingars offentlighet samt till lag om datasekretessnämnden och dataombudsmannen

Beslut

1) Lag om ändring av personregisterlagen

Stadfäst

27.05.1994

Ikraftträdande

01.07.1994

Författningssamlingen
387/1994
Beslut

Godkänts med ändringar

2) Lag om ändring av 18 a § lagen om allmänna handlingars offentlighet

Stadfäst

27.05.1994

Ikraftträdande

01.07.1994

Författningssamlingen
388/1994
Beslut

Godkänts

3) Lag om datasekretessnämnden och dataombudsmannen

Stadfäst

27.05.1994

Ikraftträdande

01.07.1994

Författningssamlingen
389/1994
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1) Lag om ändring av personregisterlagen

2) Lag om ändring av 18 a § lagen om allmänna handlingars offentlighet

3) Lag om datasekretessnämnden och dataombudsmannen

Lämnats till riksdagen

Datum

22.12.1993

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsdirektör Niemivuo

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

08.02.1994

Plenarprotokoll
Sidan av plenarprotokollet

23

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
11.02.1994 Avslutats PR 3/1994 42

Utskottsbehandling

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningsutskottets betänkande
FvUB 1/1994 rd
Klart

22.03.1994

Förslag till beslut

Godkänts med ändringar

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

06.04.1994

Plenarprotokoll
PR 22/1994 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
07.04.1994 Avslutats PR 24/1994 493

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
08.04.1994 Avslutats PR 25/1994 627 1
Beslut

Godkänts

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
15.04.1994 Avslutats PR 29/1994 755 1

Riksdagens svar till regeringen

Datum

25.04.1994

Godkända uttalanden

Uttalande/-n, FvUB, 1

​​​​​​​