Riksdagsärenden RP 314/1993

RP 314/1993 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt samt av vissa bestämmelser i protokollet i anslutning därtill

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

Genomförande av internationella avtal

1) Godkännande av konventionen om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt samt av vissa bestämmelser i protokollet i anslutning därtill

Förordningen träder i kraft

16.12.1994

Författningssamlingen
1135/1994
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e och enda
behandling

Behandlingen avslutad

Internationella avtal i propositionen

1) Godkännande av konventionen om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt samt av vissa bestämmelser i protokollet i anslutning därtill

Lämnats till riksdagen

Datum

30.12.1993

Ministerium

Utrikesministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Wrede

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

08.02.1994

Plenarprotokoll
Sidan av plenarprotokollet

23

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
11.02.1994 Avslutats PR 3/1994 45

Utskottsbehandling

Utrikesutskottet

Betänkande

Utrikesutskottets betänkande
UtUB 3/1994 rd
Klart

21.04.1994

Förslag till beslut

Godkänts

Utlåtanden

Lagutskottets utlåtande
LaUU 2/1994 rd
Klart

08.03.1994

Kulturutskottets utlåtande
KuUU 1/1994 rd
Klart

22.03.1994

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

22.04.1994

Plenarprotokoll
PR 32/1994 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
26.04.1994 Avslutats PR 33/1994 808

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
29.04.1994 Avslutats PR 35/1994 853
Beslut

Godkänts

Tredje och enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
03.05.1994 Avslutats PR 36/1994 878

Riksdagens svar till regeringen

Datum

06.05.1994

Svar
RSv rd

Godkända uttalanden

UtUB:s 1. kläm

​​​​​​​