RP 32/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen samt 10 § förmögenhetsskattelagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av inkomstskattelagen

Stadfäst

23.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1218/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 10 § förmögenhetsskattelagen

Stadfäst

23.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1219/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av inkomstskattelagen

2. Lag om ändring av 10 § förmögenhetsskattelagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Laanterä

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

01.09.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
02.09.1999 Avslutats PR 44/1999
Beslut

Ärendet remitterades till statsutskottet.

Samtidig debatt
???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Utskottsbehandling

Statsutskottet

Betänkande

Statsutskottets betänkande
StaUB 23/1999 rd
Klart

01.12.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att det första och det andra lagförslaget godkänns med ändringar att riksdagen godkänner fyra uttalanden, att lagmotionera 42/1999, 47/1999, 48/1999, 54/1999, 70/1999, 93/1999, 103/1999, 107/1999, 114/1999, 122/1999, 126/1999, 146/1999, 152/1999 , 157/1999 och 160/1999 förkastas, att hemställningsmotionerna 23/1999, 24/1999, 26/1999, 28/1999, 29/1999, 30/1999, 31/1999, 33/1999, 34/1999, 38/1999, 39/1999, 40/1999, 42/1999, 46/1999, 54/1999, 55/1999, 57/1999, 58/1999, 65/1999, 68/1999, 71/1999, 80/1999, 81/1999, 82/1999, 83/1999, 84/1999 och 94/1999.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

02.12.1999

Plenarprotokoll
PR 105/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 4.12.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.12.1999 Avslutats PR 108/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.12.1999 Avbrutits PR 109/1999
07.12.1999 Avslutats PR 110/1999 3-8
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.12.1999 Avförts PR 123/1999
10.12.1999 Avbrutits PR 125/1999
13.12.1999 Avslutats PR 126/1999 1
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

13.12.1999

​​​​