Riksdagsärenden RP 320/2014

RP 320/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen och av strålskyddslagen

Beslut

1. Lag om ändring av kärnenergilagen

Stadfäst

22.05.2015

Ikraftträdande

01.07.2015

Författningssamlingen
676/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av strålskyddslagen

Stadfäst

22.05.2015

Ikraftträdande

01.07.2015

Författningssamlingen
677/2015
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av kärnenergilagen

2. Lag om ändring av strålskyddslagen

Lämnats till riksdagen

Datum

04.12.2014

Ministerium

Arbets- och näringsministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Alho

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

05.12.2014

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
10.12.2014 Avslutats PR 127/2014 11
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 31/2014 rd
Klart

25.02.2015

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2 utan ändringar och godkänner lagförslag 1 enligt propositionen men 7 q § med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

27.02.2015

Plenarprotokoll
PR 162/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.3.2015.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
03.03.2015 Avslutats PR 163/2014 1
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
10.03.2015 Avslutats PR 169/2014 26
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

30.04.2015

​​​​​​​