RP 327/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av narkotikalagen och strafflagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av narkotikalagen

Stadfäst

19.12.2014

Ikraftträdande

20.12.2014

Författningssamlingen
1127/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 44 kap. strafflagen

Stadfäst

19.12.2014

Ikraftträdande

20.12.2014

Författningssamlingen
1128/2014
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av narkotikalagen

2. Lag om ändring av 44 kap. strafflagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Tuominen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

05.12.2014

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.12.2014 Avslutats PR 126/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

28

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 34/2014 rd
Klart

10.12.2014

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2 utan ändringar och godkänner lagförslag 1 enligt propositionen men 3 § 3 mom. med ändring.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.12.2014

Plenarprotokoll
PR 127/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.12.2014.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.12.2014 Avslutats PR 128/2014
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.12.2014 Avslutats PR 130/2014
???istuntopoytakirjan_sivu???

26

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

17.12.2014

​​​​