RP 33/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skydd i arbete och lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om skydd i arbete

Stadfäst

05.11.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1001/1999
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden

Stadfäst

05.11.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1002/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om skydd i arbete

2. Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Arbetsministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Siiki

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

01.09.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
02.09.1999 Avslutats PR 44/1999
Beslut

Ärendet remitterades till arbetspolitiska utskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Utskottsbehandling

Arbetspolitiska utskottet

Betänkande

Arbetspolitiska utskottets betänkande
ApUB 1/1999 rd
Klart

07.09.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

14.09.1999

Plenarprotokoll
PR 51/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 15.09.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.09.1999 Avslutats PR 52/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.09.1999 Avslutats PR 54/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.09.1999 Avslutats PR 55/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

21.09.1999

Referenser till EU-dokument

​​​​