RP 346/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polisförvaltningslagen och vissa lagar som har samband med den

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av polisförvaltningslagen

Stadfäst

10.07.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
860/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 5 kap. 63 § i polislagen

Stadfäst

10.07.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
861/2015
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 10 kap. 65 § i tvångsmedelslagen

Stadfäst

10.07.2015

Ikraftträdande

01.01.2016

Författningssamlingen
862/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av polisförvaltningslagen

2. Lag om ändring av 5 kap. 63 § i polislagen

3. Lag om ändring av 10 kap. 65 § i tvångsmedelslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Överinspektör Nieminen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

13.01.2015

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.01.2015 Avslutats PR 135/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

10

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 52/2014 rd
Klart

03.03.2015

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 2 utan ändringar och godkänner lagförslag 1 och 3 med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

03.03.2015

Plenarprotokoll
PR 163/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2015.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.03.2015 Avslutats PR 164/2014
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.03.2015 Avslutats PR 169/2014
???istuntopoytakirjan_sivu???

17

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

29.05.2015

​​​​