RP 348/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 kap. i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 13 kap. i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen

Stadfäst

24.04.2015

Ikraftträdande

11.05.2015

Författningssamlingen
512/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 13 kap. i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Inrikesministeriet

Föredragande

Överinspektör Meriniemi

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

13.01.2015

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.01.2015 Avslutats PR 135/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

11

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 51/2014 rd
Klart

27.02.2015

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget med ändringar och godkänner ett uttalande.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

03.03.2015

Plenarprotokoll
PR 163/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2015.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.03.2015 Avslutats PR 164/2014
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.03.2015 Avslutats PR 169/2014
???istuntopoytakirjan_sivu???

16

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

23.03.2015

​​​​