RP 349/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

(Förslag till tilläggsbudgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

Stadfäst

24.04.2015

Ikraftträdande

01.05.2015

Författningssamlingen
501/2015
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Parkkonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

16.01.2015

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
20.01.2015 Avslutats PR 139/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Finansutskottet

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 44/2014 rd
Klart

27.02.2015

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget utan ändringar och förkastar lagmotion LM 51/2014 rd.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

03.03.2015

Plenarprotokoll
PR 163/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2015.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.03.2015 Avslutats PR 164/2014
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i propositionen enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotionen förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.03.2015 Avslutats PR 169/2014
???istuntopoytakirjan_sivu???

14

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget i propositionen utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotionen förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

10.04.2015

Referenser till EU-dokument

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​