RP 35/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 § lagen om försöksverksamhet med ungdomsstraff

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 14 § lagen om försöksverksamhet med ungdomsstraff

Stadfäst

26.11.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1092/1999
Beslut

Godkänts i brådskande ordning

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 14 § lagen om försöksverksamhet med ungdomsstraff

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsdirektör Törnqvist

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

01.09.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
02.09.1999 Avslutats PR 44/1999
Beslut

Ärendet remitterades till lagutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Utskottsbehandling

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 5/1999 rd
Klart

15.10.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar och att lagförslaget behandlas i den ordning som föreskrivs i 67 § 2 mom. riksdagsordningen.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

22.10.1999

Plenarprotokoll
PR 78/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 26.10.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
26.10.1999 Avslutats PR 80/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
27.10.1999 Avslutats PR 81/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.11.1999 Avslutats PR 86/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Beslut

Det lagförslag som beslutades i andra behandlingen förklarades brådskande och godkändes.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

67 § 2 mom. riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

09.11.1999

​​​​