Riksdagsärenden RP 365/1992

RP 365/1992 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av stadgandena i strafflagen om våldtäkt och frihetskränkande otukt (Lag om ändring av 20 kap. strafflagen)

Beslut

1) ändring av stadgandena i strafflagen om våldtäkt och frihetskränkande otukt (Lag om ändring av 20 kap. strafflagen)

Stadfäst

29.04.1994

Ikraftträdande

01.06.1994

Författningssamlingen
316/1994
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1) ändring av stadgandena i strafflagen om våldtäkt och frihetskränkande otukt (Lag om ändring av 20 kap. strafflagen)

Lämnats till riksdagen

Datum

08.01.1993

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsdirektör Törnqvist

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

14.01.1993

Plenarprotokoll
Sidan av plenarprotokollet

6427

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
12.02.1993 Bordlagts PR 3/1993 42
16.02.1993 Avslutats PR 4/1993 69

Utskottsbehandling

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 4/1994 rd
Klart

08.03.1994

Förslag till beslut

Godkänts

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

11.03.1994

Plenarprotokoll
PR 15/1994 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
15.03.1994 Avslutats PR 16/1994 286

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
18.03.1994 Avslutats PR 18/1994 320
Beslut

Godkänts

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
25.03.1994 Avslutats PR 21/1994 447

Riksdagens svar till regeringen

Datum

07.04.1994

Andra samtidigt behandlade ärenden

​​​​​​​