Riksdagsärenden RP 366/1992

RP 366/1992 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av förteckningen över industritullar som utgör bilaga till tulltarifflagen och av förteckningen över industriförmåner som utgör bilaga till lagen om importavgifter

Beslut

1) Lag om ändring av förteckningen över industritullar som utgör bilaga till tulltarifflagen

Stadfäst

16.04.1993

Ikraftträdande

01.05.1993

Författningssamlingen
345/1993
Beslut

Godkänts

2) Lag om ändring av förteckning över industriförmåner som utgör bilaga till lagen om importavgifter

Stadfäst

16.04.1993

Ikraftträdande

01.05.1993

Författningssamlingen
346/1993
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1) Lag om ändring av förteckningen över industritullar som utgör bilaga till tulltarifflagen

2) Lag om ändring av förteckning över industriförmåner som utgör bilaga till lagen om importavgifter

Lämnats till riksdagen

Datum

08.01.1993

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Finansrådet Valtonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

19.01.1993

Plenarprotokoll
Sidan av plenarprotokollet

6489

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
12.02.1993 Avslutats PR 3/1993 49

Utskottsbehandling

Statsutskottet

Betänkande

Statsutskottets betänkande
StaUB 7/1993 rd
Klart

16.03.1993

Förslag till beslut

Godkänts

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

19.03.1993

Plenarprotokoll
PR 25/1993 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
23.03.1993 Avförts PR 26/1993 711
23.03.1993 Avslutats PR 27/1993 714

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
23.03.1993 Avslutats PR 28/1993 720
Beslut

Godkänts

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
26.03.1993 Avslutats PR 30/1993 747

Riksdagens svar till regeringen

Datum

02.04.1993

​​​​​​​