Riksdagsärenden RP 367/1992

RP 367/1992 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 33 och 143 §§ inkomstskattelagen

Beslut

1) Lag om ändring av 33 och 143 §§ inkomstskattelagen

Stadfäst

30.04.1993

Ikraftträdande

06.05.1993

Författningssamlingen
391/1993
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1) Lag om ändring av 33 och 143 §§ inkomstskattelagen

Lämnats till riksdagen

Datum

25.01.1993

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Lindström

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

01.02.1993

Plenarprotokoll
Sidan av plenarprotokollet

6674

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
12.02.1993 Avslutats PR 3/1993 49

Utskottsbehandling

Statsutskottet

Betänkande

Statsutskottets betänkande
StaUB 13/1993 rd
Klart

02.04.1993

Förslag till beslut

Godkänts med ändringar

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

14.04.1993

Plenarprotokoll
PR 35/1993 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
14.04.1993 Avslutats PR 36/1993 889

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
16.04.1993 Avslutats PR 38/1993 912 2
Beslut

Godkänts

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
20.04.1993 Avslutats PR 39/1993 937

Riksdagens svar till regeringen

Datum

22.04.1993

​​​​​​​