RP 38/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skatteskalorna för 2000

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om skatteskalorna för 2000

Stadfäst

23.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1217/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om skatteskalorna för 2000

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Överdirektör Arvela

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

01.09.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.09.1999 Avförts PR 46/1999
08.09.1999 Avförts PR 47/1999
09.09.1999 Avförts PR 49/1999
10.09.1999 Avslutats PR 50/1999
Beslut

Ärendet remitterades till statsutskottet.

Debattreferens
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Utskottsbehandling

Statsutskottet

Betänkande

Statsutskottets betänkande
StaUB 24/1999 rd
Klart

01.12.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

02.12.1999

Plenarprotokoll
PR 105/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 4.12.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.12.1999 Avslutats PR 108/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.12.1999 Avslutats PR 109/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.12.1999 Avförts PR 123/1999
10.12.1999 Avslutats PR 125/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

10.12.1999

​​​​